Monday, August 27, 2007

bahay kubo : translated

earlier this morning, I overheard my co-workers singing a familiar hymn, but the lyrics were undecipherable... apparently they're reading the lyrics from a pinoy web site

hilarious...

BAHAY KUBO GAY VERSION

Valer kuberch, kahit jutay
Ang julamantrax donchi ay anek-anek.
Nyongkamas at nutring, nyogarilyas at kipay
Nyitaw, nyotaw, jutani.
Kundol, jutola, jupot jolabastrax
At mega join-join pa, jobanox nyustasa.
Nyubuyax, nyomatis, nyowang at luyax
And around the keme ay fullness ng linga.

*rofl*

No comments: